Zarząd

Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Automobilklubu wybranym podczas XXIV Walnego Zebrania w dniu 2 marca 2019. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu upływa w 2023 roku.

Skład Zarządu :

Maciej Grottel sekcja pojazdów zabytkowych Prezes
Piotr Pazdyka sekcja sportu Wiceprezes
Adam Szadejko sekcja sportu Wiceprezes
Tomasz Groszewski sekcja pojazdów zabytkowych Sekretarz Zarządu
V-ce Przewodniczący Sekcji Pojazdów Zabytkowych
Gracjan Borowiak sekcja kartingu Skarbnik

Przewodniczący sekcji kartingu

Piotr Sikora sekcja pojazdów zabytkowych Członek zarządu
Zbigniew Magdoń sekcja pojazdów zabytkowych Członek zarządu
Bartosz Gondek sekcja pojazdów zabytkowych Członek zarządu
Adrianna Szabelska sekcja sportu Członek zarządu
Tomasz Soldat sekcja sportu Członek zarządu
Przewodniczący Sekcji Sportu

Skład Komisji Rewizyjnej :

Paweł Głębicki sekcja pojazdów zabytkowych Członek komisji
Jacek Nowogrodzki sekcja sportu Członek komisji
Dominik Zięba sekcja sportu Członek komisji
        Dominik Wieliczko sekcja pojazdów zabytkowych

Przewodniczący Sekcji Pojazdów Zabytkowych

Członek komisji
Michał Siwik sekcja sportu Członek komisji