Zarząd

Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Automobilklubu wybranym podczas XXIV Walnego Zebrania w dniu 2 marca 2019. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu upływa w 2023 roku.

Skład Zarządu :

Maciej Grottel sekcja poj. zabytkowych Prezes
Piotr Pazdyka sekcja sportu Wiceprezes
Adam Szadejko sekcja sportu Wiceprezes
Tomasz Groszewski sekcja poj. zabytkowych Sekretarz
Przewodniczący Sekcji Pojazdów Zabytkowych
Gracjan Borowiak sekcja kartingu Skarbnik

Przewodniczący sekcji kartingu

Piotr Sikora sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Paweł Ziemniewicz sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Bartosz Gondek sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Adrianna Szabelska sekcja sportu Członek zarządu
Tomasz Soldat sekcja sportu Członek zarządu
Przewodniczący Sekcji Sportu

Skład Komisji Rewizyjnej :

Paweł Głębicki sekcja poj. zabytkowych Członek komisji
Jacek Nowogrodzki sekcja sportu Członek komisji
Dominik Zięba sekcja sportu Członek komisji
Dominik Wieliczko sekcja poj. zabytkowych Członek komisji
Michał Siwik sekcja sportu Członek komisji