Władze klubu

Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Automobilklubu wybranym podczas XXIV Walnego Zebrania w dniu 4 marca 2023. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu upływa w 2027 roku.

Skład Zarządu :

Piotr Pazdyka sekcja sportu Prezes
Bartosz Gondek sekcja pojazdów zabytkowych Wiceprezes
Tomasz Soldat sekcja sportu Wiceprezes
Zbigniew Magdoń sekcja pojazdów zabytkowych Skarbnik
Antoni Klimko sekcja historii i rekonstrukcji Sekretarz
Grażyna Dzwonkowska-Grabowska sekcja pojazdów zabytkowych Członek zarządu
Przemysław Sawicki sekcja sportu Członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej :

Artur Szukała sekcja pojazdów zabytkowych Przewodniczący
Grzegorz Lewandowski sekcja pojazdów zabytkowych Wiceprzewodniczący
 

Maciej Wojnarowicz

sekcja pojazdów zabytkowych Sekretarz
          Tomasz Groszewski sekcja pojazdów zabytkowych Członek komisji
Piotr Sikora sekcja pojazdów zabytkowych Członek komisji