Zarząd

Zarząd Automobilklubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Automobilklubu wybranym podczas Walnego Zebrania w dniu 28 marca 2015. Czteroletnia kadencja obecnego Zarządu upływa w 2019 roku.

Skład Zarządu :


 Jerzy Piotrowicz Prezes
Maciej Grottel sekcja poj. zabytkowych Wiceprezes
Piotr Pazdyka sekcja sportu Wiceprezes
Tomasz Groszewski sekcja poj. zabytkowych Sekretarz
Michał Rusak sekcja sportu Skarbnik
Piotr Sikora sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Paweł Ziemniewicz sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Adam Szadejko sekcja sportu Członek zarządu
Robert Grudzień sekcja kartingu Członek zarządu
Gracjan Borowiak sekcja kartingu Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Maciej Chmielarz sekcja sportu Przewodniczący
Jacek Nowogrodzki sekcja sportu Członek komisji
Dominik Zięba sekcja sportu Członek komisji
  Michał Schulz sekcja poj. zabytkowych Członek komisji
Krzysztof Wojtaś sekcja poj. zabytkowych Członek komisji

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij