TUZ Ubezpieczenia – urlop agenta

Ubezpieczenia w TUZ – urlop agenta w dniach 9-18.07.2021.
Prosimy wszystkich, którym kończy się w tych dniach ubezpieczenie pojazdów o niezwłoczny kontakt z naszym agentem i przedłużenie polis.
Przedłużanie i zawieranie polis w tym okresie będzie niemożliwe.
Pamiętajcie, że polisy przedłużane automatycznie zawierają się na warunkach ogólnych, a nie na naszych preferencyjnych.
Posted by | View Post | View Group