Nowy zarząd AKM

Na wczorajszym I posiedzeniu Zarządu po wyborach dokonanych podczas Walnego Zebrania Członków Automobilklubu Morskiego ukonstytuował się nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Przedstawiamy nowy zarząd.

Skład Zarządu :

Maciej Grottel sekcja poj. zabytkowych Prezes
Piotr Pazdyka sekcja sportu Wiceprezes
Adam Szadejko sekcja sportu Wiceprezes
Tomasz Groszewski sekcja poj. zabytkowych Sekretarz
Przewodniczący Sekcji Pojazdów Zabytkowych
Gracjan Borowiak sekcja kartingu Skarbnik

Przewodniczący sekcji kartingu

Piotr Sikora sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Paweł Ziemniewicz sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Bartosz Gondek sekcja poj. zabytkowych Członek zarządu
Adrianna Szabelska sekcja sportu Członek zarządu
Tomasz Soldat sekcja sportu Członek zarządu
Przewodniczący Sekcji Sportu

Skład Komisji Rewizyjnej :

Paweł Głębicki sekcja poj. zabytkowych Członek komisji
Jacek Nowogrodzki sekcja sportu Członek komisji
Dominik Zięba sekcja sportu Członek komisji
Dominik Wieliczko sekcja poj. zabytkowych Członek komisji
Michał Siwik sekcja sportu Członek komisji
Posted by | View Post | View Group