Miesiąc: grudzień 2021

Przypomnienie o płatnościach składek klubowych

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie Automobilklubu Morskiego, zgodnie ze złożoną przez Was deklaracją o wstąpieniu do Automobilklubu Morskiego jako członkowie rzeczywiści, zobowiązaliście się Państwo do przestrzegania postanowień Statutu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień regulaminów i... Czytaj więcej...

Posted by | View Post | View Group